ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Εργαστήριο

Alimenti

Εργαστήριο Alimenti

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΜΆΣ

Η Laboratory Alimenti «D and V Consult» ΕΠΕ καταχωρήθηκε στο μητρώο κατά το έτος 2008 με σκοπό την πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων. Για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, η εταιρεία έχει προσθέσει στις δραστηριότητές της:

– την παροχή συμβουλών για την αποφυγή δυσμενών αποτελεσμάτων,

– την παροχή συμβουλών για την εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών και

– την παροχή συμβουλών σε σχέση με την εκπαίδευση των διοικητικών υπαλλήλων και των εργαζομένων, που απασχολούνται με την παραγωγή, την παρασκευή, την διατήρηση και την διανομή τροφίμων και ποτών.

Η διοίκηση δημιούργησε προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση:

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ:

• Εργαζόμαστε για:
• την εξασφάλιση των Ευρωπαϊκών απαιτήσεων περί ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας της υγείας των καταναλωτών, μέσω ανεξάρτητων μεθόδων δοκιμών υψηλής τεχνολογίας, μέσω παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης,
• την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, οι οποίες συνδέονται με την έκδοση πραγματογνωμοσύνης, με σκοπό τη μέτρηση, την παρατήρηση των προϊόντων και των διαδικασιών και την χρήση συμβουλών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων,
• την εξασφάλιση μόνιμης επικοινωνίας μέσω πληροφοριών και παροχής συμβουλών για τα νέα δεδομένα προς τις επιχειρήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

Alimenti

 • Δοκιμή (ανάλυση) δειγμάτων από τρόφιμα και ποτά.

  • Παροχή συμβουλών.

  • Επιστημονικές μελέτες με σκοπό αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποτροπή της εμφάνισης δυσμενών αποτελεσμάτων.

  • Συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές έρευνες και δοκιμές με ηγετικά Ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς.

  • Συνεργασία με εθνικά, Ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή εργαστήρια.

Factory Alimenti - Photography
Factory Alimenti - Photography

ΣΤΌΧΟΙ:

 • Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής, τα όργανα διοίκησης προσδιόρισαν τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

  • Εδραίωση στην αγορά ως εταιρεία, η οποία προσφέρει καινούρια σύνθετη υπηρεσία με εγγυημένη ποιότητα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

  • Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών εφαρμόζοντας επαγγελματισμό υψηλών προδιαγραφών, ευελιξία, λειτουργικότητα και ανεξαρτησία.

  • Αδιάκοπη τελειοποίηση των υπηρεσιών μέσω εξασφάλισης εξοπλισμού υψηλών τεχνολογιών και μέσω εφαρμογής των πιο σύγχρονων παγκόσμιων τάσεων στην εργαστηριακή πρακτική.

  • Επικοινωνία με τους πελάτες και συμμετοχή σε διάλογους με οργανισμούς στον κλάδο και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  • Διατήρηση της βέλτιστης αναλογίας μεταξύ των τιμών και της παρεχόμενης υπηρεσίας.