Новини

  • Нашите шофьори – ТЕ работят за ВАС!

    Нашите шофьори – ТЕ работят за ВАС!

    Лаборатория „Алименти“ притежава 19 специализирани автомобила за посещения на клиенти и пробовземане. Организиран е седмичен график обхващащ всичките 28 региона в страната.