СЕКТОРИ

Here is What we do

Предлагаме Ви най-добрите услуги

19 специализирани автомобила са оборудвани със специализирани хладилни системи, които осигуряват оптимални температурни и хигиенни условия по време на транспортирането на пробата, така че да бъде запазена цялостта й до момента на провеждане на изпитването. Нашият обучен екип за посещения на клиенти и пробовземане е с организиран седмичен график, обхващащ всичките 28 региона в страната, благодарение на което можем да посетим клиента в удобен за него ден и час и да извършат акредитирано пробонабиране, съобразно действащите български и международни стандарти или просто да транспортират взетите проби.
23621439_293754724447547_936370775735888257_n
IMG_20170921_195333
02

02

Сектор приемно

Помещение от 85кв.м, предназначено за приемане и идентифициране на пробите. Секторът разполага с 25 куб.м. Хладилни съоръжения за съхранение на пробите до започване на анализи. Благодарение на кодовата система и липсата на имена на продуктите, гарантираме пълна безпристрастност при изследването, както и пълна конфиденциалност относно клиенти и техните резултати.

03

03

Сектор микробиология

Обща площ 430 кв.м. Включва подготвително помещение, два ламинарни бокса, помещение за изолиране на патогени, миячно за вътрешен амбалаж, кухня среди, помещение за инкубиране и отчитане и помещение за автоклавиране и отпадъци. Микробиологичната лаборатория извършва анализи на микроорганизми с цел контрол на безопасността на храни и напитки, хигиена на контактни повърхности и личната хигиена на персонала.

миктобиология
04

04

Сектор PCR

Включва помещения: екстракция, мастермикс и детекция с обща площ 30 кв.м.

Factory Alimenti - Photography
05

05

Сектор физикохимия

Включва: общо помещение, склад за реактиви и тегловно. обща площ 160 кв.м Извършват се изпитвания, определящи състава на продуктите (мазнини, белтъчини, въглехидрати и др.) прилагайки стандартизирани аналитични методи.

физикохимия
06

06

Сектор инструментални анализи

Обща площ 80 кв.м. общо помещение за пробоподготовка, помещение за подготовка на разтвори, помещение за хроматография и помещение за ICP анализи.

IMG_20170921_201245
07

07

Сектор сензорни анализи / Органолептика/

Включва помещение за подготовка на пробите и дегустационна зала с пет обособени работни места за извършване на сензорен анализ. Обща площ 32 кв.м.

Factory Alimenti - Photography