ВОДА

ВОДА ПИТЕЙНА, ВОДА СОНДАЖНА, БУТИЛИРАНИ ВОДИ, ЛЕД, ВОДА ОТ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ ПОКАЗАТЕЛИ
АлергениАзот
Бацилус цереус НВБ Активна реакция (рН)
Вибрио парахемолитикусАлергени ТЕЖКИ МЕТАЛИ
Вибрио холереАлкалност АЛЕРГЕНИ
ДрождиАмониеви йони
Е. коли Бензен
Ентерококи БПК5
КампилобактерВисоколетливи халогенирани въглеводороди
Клостридиум перфрингенс Въглеводороден индекс за нефтопродукти
КолиформиВъглероден диоксид
ЛегионелаЕкстрахируеми вещества
Листерия Електропроводимост
Млечнокисели микроорганизмиКалий
Общо микробно число при 22°СКалций
Общо микробно число при 37°СКарбонати
Плесени Киселинност
Псеудомонас аеругиноза Магнезий
Салмонела Мазнини
СтафилококиМаса-нето
Сулфитредуциращи клостридииМътност
Фекални колиформи Натрий
Хепатит А и НоровирусНейонизиран амоняк
Нитрати
Нитрити
Общ органичен въглерод
Екстрахируеми вещества
Озон
ПАВ /повърхностно активни вещества/
Перманганатна окисляемост
Разтворен кислород
РАН / полициклични ароматни въглеводороди/
РСВ полихлорирани бифеноли
Свободен хлор
Сулфати
Сулфиди
Суспендирани/неразтворени вещества
Сух остатък
Твърдост
Температура
Трихалометани
Феноли
Флуориди
Фосфати
Фосфор
Хидрогенкарбонати
Хлорбензени
Хлориди
ХПК
Цианиди