Гъвкав обхват

ЕСД 7.2-4 Консерви плодови и зеленчукови
ЕСД 7.2-4 Месо и месни продукти (от домашни копитни животни, птици, лагоморфни и дивеч)
ЕСД 7.2-4 Млевни продукти, брашна, нишестета, грис и екструдирани храни
ЕСД 7.2-4 Мляко и млечни продукти
ЕСД 7.2-4 Отривки от повърхности за определяне на хигиенния статус-
ЕСД 7.2-4 Оцет 
ЕСД 7.2-4 Пиво
ЕСД 7.2-4 Плодове и зеленчуци, пресни и преработени
ЕСД 7.2-4 Подправки, билки, чайове и други
ЕСД 7.2-4 Пчелен мед и пчелни продукти
ЕСД 7.2-4 Риба и рибни продукти
ЕСД 7.2-4 Сокове, пулпове и концентрати плодови и зеленчукови
ЕСД 7.2-4 Сол за хранителни цели
ЕСД 7.2-4 Спиртни напитки и дестилати
ЕСД 7.2-4 Хляб, макарони, тестени изделия и закуски
ЕСД 7.2-4 Храни за животни, фуражи
ЕСД 7.2-4 Ядки, маслодайни семена и горски продукти
ЕСД 7.2-4 Яйца и яйчни продукти
ЕСД 7.2-4 Безалкохолни напитки и боза
ЕСД 7.2-4 Вина и мъст
ЕСД 7.2-4 Води за питейно-битови цели, бутилирани, минерални, подземни, повърхностни, отпадъчни и води за къпане
ЕСД 7.2-4 Готови ястия и салати
ЕСД 7.2-4 Детски и диетични храни
ЕСД 7.2-4 Добавки, ензимни препарати, стартерни култури
ЕСД 7.2-4 Емулсионни продукти (маргарини, майонези, сосове, дресинги и топинги)
ЕСД 7.2-4 Животински мазнини и масла
ЕСД 7.2-4 Захари за човешка консумация
ЕСД 7.2-4 Захарни, сладкарски и шоколадови изделия
ЕСД 7.2-4 Зърнено-житни, зърнено-бобови храни и варива
ЕСД 7.2-4 Кафе, какао 

Read More…