Яйца

ЯЙЦА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ ПОКАЗАТЕЛИ
Антибиотици и сулфонамидиАзот и сяра-съдържащи пестициди - Фипронил
Бацилус цереус Алуминий
Брохотрикс специесАНТИБИОТИЦИ
Вибрио парахемолитикусБелтък
Вибрио холереБензоена киселинаПЕСТИЦИДИ
Водна активностВИТАМИНИТЕЖКИ МЕТАЛИ
ДНК - Алергени Влакнини ВИТАМИНИ
Дрожди Водно съдържание АНТИБИОТИЦИ
Е. коли ВъглехидратиЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ
ЕнтеробактерииДоказване на пастьоризация
ЕнтерококиЕнергийна стойност в kJ/kCal
ЙерсинияТЕЖКИ МЕТАЛИ
Кампилобактер Захари
Клостридиум перфрингенсКиселинност
Колиформи Мазнини
Кронобактер специесМаса-нето
ЛеуконостокНаситени мастни киселини
Листерия моноцитогенес Натрий
Листерия специес НЕнаситени мастни киселини
Млечнокисели микроорганизмиНитрАти
ОМЧ НитрИти
Плесени Нишесте
ПротеусОстатъци NaOH
Псевдомонас аеругинозаОстатъчни количества хлор
Психротрофни микроорганизмиОцветители
Салмонели Пепел
Стафилококи Пероксидно число
СтрептококиПолихлорирани бифенили РСВ
Сулфитредуциращи клостридииРазтворимост на сухи яйчни продукти
ШигелаРеакция на Крайс
ОМЧ рН
Педиококус специесСвободни мастни киселини
Плесени Селен
ПробиотициСол
ПротеусСорбинова киселина /калиев сорбат/
Псевдомонас аеругинозаСурова целулоза
Психротрофни микроорганизмиСухо вещество
СалмонелаФосфор
Спори Реакция на Крайс
Стафилококи рН
СтрептококиРСВ
Сулфитредуциращи клостридииСантоквин
Термоф. аеробни и факулт. анаеробни микроорганизмиСерен диоксид
Термоф. анаеробни микроорганизмиСол
ШигелаСорбинова киселина
Сухо вещество
Т-2 токсин
Трипсинови инхибитори
Триптофан
Уреазна активност
Фосфор
Фумонизини В1+ В2
Хлориди
Цианиди