ФУРАЖИ

ФУРАЖИ
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ ПОКАЗАТЕЛИ
АлергениADF
Антибиотици и сулфонамидиADL
Бацилус специесDON
Бифидобактериум специесNDF
Брохотрикс термосфакта АМИНОКИСЕЛИНИПЕСТИЦИДИ
Вегетат. форми на мезоф. анаеробниАнтибиотициТЕЖКИ МЕТАЛИ
Вегетат. форми на спорообр. мезоф. аеробниМИКОТОКСИНИАМИНОКИСЕЛИНИ
Вегетат. форми на спорообр. термоф. аеробниБезазотни екстрактни вещества АНТИБИОТИЦИ
Вегетат. форми на термоф. анаеробниБелтък ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ
Вибрио парахемолитикусБензоена киселинаВИТАМИНИ
Вибрио холереВИТАМИНИМИКОТОКСИНИ
Водна активностВлага и летливи веществаГМО
ГМО Влага на казеин
ДНК Влакнини
Дрожди Въглехидрати
Е. коли Госипол/глюкозиди
Ентеробактерии Енергийна стойност
Ентеробактерии ТЕЖКИ МЕТАЛИ
ЕнтерококиЗахари
ЙерсинияЙод
Кампилобактер Киселинност
Клостридиум перфрингенсЛактоза
Колиформи Летливи вещества
Кронобактер специесМазнини
Лактобацилус специесНатрий
ЛеуконостокНето тегло
Листерия моноцитогенес НитрАти
Листерия специесНитрИти
Мезофилни анаеробни микроорганизмиНишесте
Млечнокисели микроорганизмиНТ-2 токсин
ОМЧ Общ азот/суров протеин
Педиококус специесОцветители
Плесени Пепел
ПробиотициПероксидно число
ПротеусПолихлорирани бифенили РСВ
Псевдомонас аеругинозаПримеси
Психротрофни микроорганизмиПротеин
СалмонелаРазтворим азот
Спори Реакция на Крайс
Стафилококи рН
СтрептококиРСВ
Сулфитредуциращи клостридииСантоквин
Термоф. аеробни и факулт. анаеробни микроорганизмиСерен диоксид
Термоф. анаеробни микроорганизмиСол
ШигелаСорбинова киселина
Сухо вещество
Т-2 токсин
Трипсинови инхибитори
Триптофан
Уреазна активност
Фосфор
Фумонизини В1+ В2
Хлориди
Цианиди