| апр., 15, 2020 |

Алименти-Омнилаб“

Лабораторно консултативен център за превенция и обучение по безопасност на храните

Уважаеми земеделски производители и фермери, Лаборатория „Алименти-Омнилаб“ ви предлага широк спектър от изследвания на различни групи храни и фуражи. Всички изследвания са в обхват на Акредитация и отговарят на европейските и български законови изисквания. Сред групите, които биха представлявали интерес за вас, са:

 • Плодове и зеленчуци: витамини, токсични метали, пестициди, минерално съдържание, нитрати, ГМО, плесени, дрожди, е.коли, ентерококи, колифори, листерия.

 • Мед: редуциращи захари, количествено определяне на остатъчни количества антибиотици, сулфонамиди и пестициди по прецизен метод на LCMS , водно съдържание, захароза, хидроксиметилфурфорол, фруктоза, диастазна активност, поленов анализ, примеси от търговска глюкоза, активна реакция и пестициди; МБ: клостридиум ботулинус

 • Зърнени култури: деоксивалинол, зеареленон, афлатоксини, аминокиселини, токсични метали, витамини, влакнини, влага, количество и качество на глутен, пепел, нитрати, нитрити, мазнини, белтък, картофена болест, плесени, салмонела, листерия;

 • Сурово мляко: общо микробно число, общ брой соматични клетки, инхибитори, масленост, точна на замръзване, антибиотици, токсични метали, пестициди, афлатоксин М1 и диоксини.

 • Фуражи – физикохимични и микробиологични изследвания, сред които: деоксивалинол, зеареленон, афлатоксини, пестициди и др.

 • Води – физикохимични и микробиологични изследвания: калций, манган, нитрити, нитрати, остатъчен хлор, активна реакция, амониеви йони, токсични метали (олово, калай, мед, кадмий, живак, арсен, никел, антомон, алуминий) бензен, биологична потребност от кислород и химична потребност от кислород, електропроводимист, пестициди във вода, ешерихия коли и ентерококи, микробно число (при 22 градуса и при 37 градуса)

Сред изследванията лаборатория „Алименти-Омнилаб“ предлага изпитвания и акредитирани резултати за производители, интересуващи се от сертифициране в Био производство. Избирайки „Алименти-Омнилаб“ Вие получавате още :

 • Осигуряване на всички необходими консумативи за вземане на пробите за наша сметка;
 • Квалифицирано пробовземане и специализиран транспорт в удобно за клиента време за наша сметка ;
 • Съвети и консултации;
 • Интерпретиране на резултатите;
 • Подбор на подходящи корективни действия;

Лаборатория „АЛИМЕНТИ-ОМНИЛАБ“ е основана през 2008 г. и е специализирана в анализи с цел установяване безопасността и качеството на храни и напитки. „Алименти-Омнилаб“ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025. Лабораторията работи с подбран екип от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит и разполага със специализиран транспорт за пробовземане, който покрива територията на цялата страна. Наши клиенти са едни от най-големите производители на храни и търговски вериги на пазара, а точните и прецизни резултати на „Алименти-Омнилаб“ са гаранция за качество и безопасност.

Лаборатория „АЛИМЕНТИ – ОМНИЛАБ“

адрес: с. Царацово общ. Марица обл. Пловдив , местност Юртови

пощ код 4204

e- mailalimenti.omnilab@gmail.com

www.alimenti-omnilab.com

тел:087 827 7077

TAGS: