Пчелен мед и пчелни продукти

ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ АНАЛИЗИ
Водна активностКоефициент на пречупване - восък
ДрождиТочка на топене - восък
Е. коли Съдържание на неразтворими във вода веществаОЦВЕТИТЕЛИ
Ентеробактерии Плътност - восъкПОДСЛАДИТЕЛИ
Плесени Йодно число ВИТАМИНИ
Клостридиум перфрингенсМаса-нетоТЕЖКИ МЕТАЛИ
Ентерококус фекалисЕнергийна стойност в kJ/kCalАНТИБИОТИЦИ
Колиформи ОЦВЕТИТЕЛИПОЛЕНОВ АНАЛИЗ
Листерия моноцитогенес ПОДСЛАДИТЕЛИ
Листерия специес Електропроводимост
Млечно-кисели микроорганизмиСвободна киселинност
Общо Микробно Число Естерно число
Стафилококи Алуминий
Сулфитредуциращи клостридииАнтимон
СалмонелаАрсен
Йерсиния ентероколитикаВИТАМИНИ
Кронобактер специесТЕЖКИ МЕТАЛИ
Бацилус ларвеиЖелязо
Стрептококи Живак
Шигела Йод
ГМО Кадмий
Антибиотици и сулфонамидиКалай
Калий
Калций
Магнезий
Манган
Мед
Молибден
Натрий
Никел
Олово
Пролин
Селен
Фосфор
ХМФ
Хром
Цинк
Естерно число - восък
Киселинно число - восък
Осапунително число - восък
АНТИБИОТИЦИ
Диастазна активност
Глюкоза
Захароза
Редуциращи захари
Фруктоза
Проба на Вейвурм
Белтък
Влакнини
Водно съдържание
Въглехидрати
Захари
Захароза
Мазнини
Минерални примеси
Неразтворими примеси
Редуциращи захари
Сол
Сухо веществтво
Свободна киселинност
Спиртна проба
Механични примеси
Примеси от търговска глюкоза
Търговска глюкоза
рН
ПОЛЕНОВ АНАЛИЗ
Пепел