| ян., 29, 2020 |
Уважаеми производители,
С радост Ви съобщаваме, че лаборатория „АЛИМЕНТИ-ОМНИЛАБ“ ще бъде ваш доверен партньор в направление „Качество и безопасност на храните“ с българска акредитация за количествен анализ на ДИОКСИНИ. Новите изследвания включват:
               – Диоксини ( PCDD)
               – Диоксиноподобни ( PCB)
               – Полихлорирани дибензофурани ( PCDF)
Анализите могат да бъдат извършвани във всички групи храни, цитирани в РЕГЛАМЕНТ ( ЕО   )№1881 /2006 г. и НАРЕДБА  № 10 от 3.04.2009 г. за контрола на нежелани субстанции във фуражите на животните. 
TAGS: